NIC - Národné Integračné Centrum

Národné integračné centrum je zároveň i strediskom vrcholového športu ako aj centrom talentovanej mládeže v oblasti tanečného športu na vozíčku, ktoré má celoslovenský charakter a je prevádzkované spolu s TK "DANUBE" Bratislava.

Cieľom občianskeho združenia TK „DANUBE“ Bratislava je vytvoriť pravidelnú a systematickú integračnú činnosť formou umeleckých a tvorivých aktivít v oblasti výtvarného a pohybového umenia počas celého roka v jednom priestore a tým je NÁRODNÉ INTEGRAČNÉ CENTRUM (Batkova ul., Bratislava – Dúbravka).

Po 10 rokoch našej intenzívnej práce na poli arteterapie, tanca a rehabilitácie pre ľudí s rôznym druhom postihnutia sa nám dostalo možnosti inštitucionalizovať na jedno miesto všetky naše aktivity. Vytvorili sme tak priestor pre celoročnú intenzívnejšiu prácu so všetkými zúčastnenými. V národnom integračnom centre realizujeme okrem tradičných tanečných aktivít a arteterapie množstvo iných typov terapií – aromaterapiu, hydroterapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu, masáže, hydromasáže, výučbu práce s počítačom a internetom. Súčasťou centra je i internetová kaviarnička, kde obsluhujú vozičkári.

NIC sa nachádza v Bratislave - Dúbravke, na Batkovej ulici č. 2.

bwd  Set 1/2  fwd
Domovjazyk
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Sponzori